Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συλλογικό Έργο: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Filipino
Έκδοση: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Θέματα: