Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Detalles Bibliográficos
Autores Corporativos: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Formato: Libro
Lenguaje:Filipino
Publicado: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Materias: