Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Détails bibliographiques
Collectivités auteurs: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Format: Livre
Langue:Filipino
Publié: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Sujets: