Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

מידע ביבליוגרפי
Corporate Authors: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
פורמט: ספר
שפה:Filipino
יצא לאור: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
נושאים: