Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

ग्रंथसूची विवरण
निगमित लेखकों: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Filipino
प्रकाशित: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
विषय: