Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Библиографические подробности
Корпоративные авторы: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Формат:
Язык:Filipino
Опубликовано: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Предметы: