Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Materialtyp: Bok
Språk:Filipino
Publicerad: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Ämnen: