Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Những chủ đề: