Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

書目詳細資料
Corporate Authors: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
格式: 圖書
語言:Filipino
出版: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
主題: