Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Bibliografske podrobnosti
Corporate Authors: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Resource Type: Knjiga
Jezik:Filipino
Izdano: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Teme: