Unang pagmulat kalipunan ng mga kuwentong pambata

Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: Save the Children Philippines.
Format: Bog
Sprog:Filipino
Udgivet: Makati City Save the Children Philippines 2019.
Fag: