Unang pagmulat kalipunan ng mga kuwentong pambata

מידע ביבליוגרפי
מחבר תאגידי: Save the Children Philippines.
פורמט: ספר
שפה:Filipino
יצא לאור: Makati City Save the Children Philippines 2019.
נושאים: