Trích dẫn APA

Hartl, D. L., & Cochrane, B. (2019). Genetics: Analysis of genes and genomes (Ninth edition.). Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hartl, Daniel L., và Bruce Cochrane. Genetics: Analysis of Genes and Genomes. Ninth edition. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, 2019.

Trích dẫn MLA

Hartl, Daniel L., và Bruce Cochrane. Genetics: Analysis of Genes and Genomes. Ninth edition. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.