Genetics analysis of genes and genomes

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Hartl, Daniel L. (Autor), Cochrane, Bruce (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Burlington, Massachusetts Jones & Bartlett Learning [2019]
Wydanie:Ninth edition.
Hasła przedmiotowe: