Contemplative approaches to sustainability in higher education theory and practice

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Eaton, Marie (Redaktor), Hughes, Holly (Redaktor), MacGregor, Jean (Redaktor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York Routledge [2017]
Hasła przedmiotowe: