Contemplative approaches to sustainability in higher education theory and practice

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Eaton, Marie (Utgivare, redaktör, sammanställare), Hughes, Holly (Utgivare, redaktör, sammanställare), MacGregor, Jean (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: New York Routledge [2017]
Ämnen: