Teaching history with museums strategies for K-12 social studies

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Marcus, Alan S. (Autor), Stoddard, Jeremy D. (Autor), Woodward, Walter William (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Routledge 2017.
Wydanie:Second edition.
Hasła przedmiotowe: