Trích dẫn APA

Heywood, A. (2019). Politics (Fifth edition.). London: Red Globe Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Heywood, Andrew. Politics. Fifth edition. London: Red Globe Press, 2019.

Trích dẫn MLA

Heywood, Andrew. Politics. Fifth edition. London: Red Globe Press, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.