Linear algebra with applications

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Williams, Gareth (Autor)
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Burlington, Massachusetts Jones & Bartlett Learning [2019]
Edició:Ninth edition.
Matèries: