Linear algebra with applications

Opis bibliograficzny
1. autor: Williams, Gareth (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Burlington, Massachusetts Jones & Bartlett Learning [2019]
Wydanie:Ninth edition.
Hasła przedmiotowe: