The book of Urushi Japanese lacquerware from a master = Urushi no hanashi

Opis bibliograficzny
1. autor: Matsuda, Gonroku 1896-1986 (Autor)
Kolejni autorzy: Brase, Michael (Tłumacz), Murose, Kazumi (author of foreword.)
Format: Książka
Język:English
Japanese
Wydane: Tokyo, Japan Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2019.
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe: