Philippine commercial laws: volume IV Transportation laws and public service act

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Perez, Hernando B. (Autor)
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Manila Rex Book Store c2020.
Edició:2020 edition
Matèries: