Trích dẫn APA

Genoways, H. H., Ireland, L. M. 1., & Catlin-Legutko, C. (2017). Museum administration 2.0. Lanham: Rowman & Littlefield.

Trích dẫn kiểu Chicago

Genoways, Hugh H., Lynne M. 1953- Ireland, và Cinnamon Catlin-Legutko. Museum Administration 2.0. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.

Trích dẫn MLA

Genoways, Hugh H., Lynne M. 1953- Ireland, và Cinnamon Catlin-Legutko. Museum Administration 2.0. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.