The Labor code of the Philippines Presidential Decree No. 442, as amended and renumbered per DOLE Dept. Advisory No. 1, Series of 2015 with omnibus implementing rules

Opis bibliograficzny
Korporacja: Philippines.
Kolejni autorzy: Salao, Ernesto C.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Manila Rex Book Store 2020.
Wydanie:[2020 ed.]
Hasła przedmiotowe: