21 lessons for the 21st century

Opis bibliograficzny
1. autor: Harari, Yuval Noah (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Spiegel and Grau [2018]
Hasła przedmiotowe: