Tutoy ang fantastic kwento ng vaklang twoooo!!.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vice Ganda
Tác giả khác: Garces, Kuiejor (Co-writer/Editor)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Quezon City, Philippines Creative Programs, Inc. c2019.
Những chủ đề: