Philippine politics and the Marcos technocrats the emergence and evolution of a power elite

Opis bibliograficzny
1. autor: Tadem, Teresa S. Encarnacion (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Quezon City Ateneo de Manila University Press 2019.
Hasła przedmiotowe: