שליחת רשומה: Philippine politics and the Marcos technocrats