Philippine politics and the Marcos technocrats the emergence and evolution of a power elite

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Tadem, Teresa S. Encarnacion (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Quezon City Ateneo de Manila University Press 2019.
Ämnen: