Planning and design of engineering systems

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Dandy, Graeme (Autor), Daniell, Trevor (Autor), Foley, Bernadette (Autor), Warner, R. F. (Autor)
Format: Różne nośniki Książka
Język:English
Wydane: Boca Raton CRC Press [2018]
Wydanie:Third edition.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available for University of the Philippines Diliman via Taylor & Francis. Click here to access