Environmental geopolitics

Opis bibliograficzny
1. autor: O'Lear, Shannon (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Lanham Rowman & Littlefield [2018]
Seria:Human geography in the twenty-first century issues and applications
Hasła przedmiotowe: