Environmental geopolitics

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: O'Lear, Shannon (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Lanham Rowman & Littlefield [2018]
Serie:Human geography in the twenty-first century issues and applications
Ämnen: