Chemistry and water the science behind sustaining the world's most crucial resource

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Ahuja, Satinder 1933- (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Amsterdam Elsevier [2017]
Ämnen:
Länkar:Available for University of the Philippines System via ScienceDirect. Click here to access