Qualitative communication research methods

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Lindlof, Thomas R. (Autor), Taylor, Bryan C. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Los Angeles SAGE [2019]
Wydanie:Fourth edition.
Hasła przedmiotowe: