Trích dẫn APA

Remollino, A. (2017). Abo. Quezon City: University of the Philippines Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Remollino, Aris. Abo. Quezon City: University of the Philippines Press, 2017.

Trích dẫn MLA

Remollino, Aris. Abo. Quezon City: University of the Philippines Press, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.