Trích dẫn APA

Gervacio, M. (2017). Si Rapunzel at si Kamariang Kakaw. Quezon City: University of the Philippines Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Gervacio, Man. Si Rapunzel At Si Kamariang Kakaw. Quezon City: University of the Philippines Press, 2017.

Trích dẫn MLA

Gervacio, Man. Si Rapunzel At Si Kamariang Kakaw. Quezon City: University of the Philippines Press, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.