Trích dẫn APA

Popa, A. C. (2016). Mariposa. Naga City: Ateneo de Naga University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Popa, Allan C. Mariposa. Naga City: Ateneo de Naga University Press, 2016.

Trích dẫn MLA

Popa, Allan C. Mariposa. Naga City: Ateneo de Naga University Press, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.