Genetic counseling clinical practice and ethical considerations

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Hercher, Laura (Redaktor), Biesecker, Barbara (Redaktor), Austin, Jehannine C. (Redaktor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Cold Spring Harbor, New York Cold Spring Harbor Laboratory Press [2020]
Seria:Cold Spring Harbor perspectives in medicine
Hasła przedmiotowe: