Genetic counseling clinical practice and ethical considerations

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Hercher, Laura (Utgivare, redaktör, sammanställare), Biesecker, Barbara (Utgivare, redaktör, sammanställare), Austin, Jehannine C. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: Cold Spring Harbor, New York Cold Spring Harbor Laboratory Press [2020]
Serie:Cold Spring Harbor perspectives in medicine
Ämnen: