Trích dẫn APA

Lane, R. J. 1. (2017). The big humanities: Digital humanities/digital laboratories. Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lane, Richard J. 1966-. The Big Humanities: Digital Humanities/digital Laboratories. Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

Trích dẫn MLA

Lane, Richard J. 1966-. The Big Humanities: Digital Humanities/digital Laboratories. Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.