Trích dẫn APA

Garretson, J. J. (2018). The path to gay rights: How activism and coming out changed public opinion. New York: New York University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Garretson, Jeremiah J. The Path to Gay Rights: How Activism and Coming Out Changed Public Opinion. New York: New York University Press, 2018.

Trích dẫn MLA

Garretson, Jeremiah J. The Path to Gay Rights: How Activism and Coming Out Changed Public Opinion. New York: New York University Press, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.