Censorhip, obscenity and power regulation of Filipino Erotic Cinema under the Marcos, Aquino, Ramos and Estrada administration, 1972-2001

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Ubaldo, Abel A. (Författare, medförfattare)
Övriga upphovsmän: Natividad, Maria Dulce (adviser)
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: Quezon City Asian Center, University of the Philippines Diliman 2020
Ämnen: