Readings in corporate governance

Bibliografische gegevens
Andere auteurs: Roman, Emerlinda R. (Redacteur), Ybanez, Roy C. (Redacteur), Gutierrez, Ben Paul B. (Redacteur)
Resource Type: Analytics
Taal:English
Gepubliceerd in: Diliman, Quezon City UP Business Research Foundation, Inc. and Development Center for Finance, Inc. [2020]
Onderwerpen: