Readings in corporate governance

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Roman, Emerlinda R. (Redaktor), Ybanez, Roy C. (Redaktor), Gutierrez, Ben Paul B. (Redaktor)
Resource Type: Analytics
Język:English
Wydane: Diliman, Quezon City UP Business Research Foundation, Inc. and Development Center for Finance, Inc. [2020]
Hasła przedmiotowe: