Readings in corporate governance

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Roman, Emerlinda R. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Ybanez, Roy C. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Gutierrez, Ben Paul B. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Resource Type: Analytics
Språk:English
Publicerad: Diliman, Quezon City UP Business Research Foundation, Inc. and Development Center for Finance, Inc. [2020]
Ämnen: