Readings in corporate governance

Detaylı Bibliyografya
Diğer Yazarlar: Roman, Emerlinda R. (Editör), Ybanez, Roy C. (Editör), Gutierrez, Ben Paul B. (Editör)
Resource Type: Analytics
Dil:English
Baskı/Yayın Bilgisi: Diliman, Quezon City UP Business Research Foundation, Inc. and Development Center for Finance, Inc. [2020]
Konular: