Ang epikong-bayan at iba pang araling folklore

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Manuel, E. Arsenio (Author)
Resource Type: Libro
Idioma:Filipino
Publicado: Manila Komisyon sa Wikang Filipino, Opisina ni Kongresista Loren B. Legarde, Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining 2019.
Edición:Edisyong limitado at eksperimental.
Series:Aklat ng Bayan.
Subjects: