Ang epikong-bayan at iba pang araling folklore

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Manuel, E. Arsenio (Author)
Resource Type: ספר
שפה:Filipino
יצא לאור: Manila Komisyon sa Wikang Filipino, Opisina ni Kongresista Loren B. Legarde, Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining 2019.
מהדורה:Edisyong limitado at eksperimental.
סדרה:Aklat ng Bayan.
נושאים: