Ang epikong-bayan at iba pang araling folklore

書目詳細資料
主要作者: Manuel, E. Arsenio (Author)
Resource Type: 圖書
語言:Filipino
出版: Manila Komisyon sa Wikang Filipino, Opisina ni Kongresista Loren B. Legarde, Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining 2019.
版:Edisyong limitado at eksperimental.
叢編:Aklat ng Bayan.
主題: