Ang epikong-bayan at iba pang araling folklore

书目详细资料
主要作者: Manuel, E. Arsenio (Author)
Resource Type: 图书
语言:Filipino
出版: Manila Komisyon sa Wikang Filipino, Opisina ni Kongresista Loren B. Legarde, Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining 2019.
版:Edisyong limitado at eksperimental.
丛编:Aklat ng Bayan.
主题: